Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Thelebolus stercoreus Tode

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Jazak), 2021.

 
 

 

Askomata kleistohimenijalna, ± okruglasta, prečnika 230-280 μм, žućkasta, membranozna, sedeća, gola. Središnji ekscipulum (endostratum) od textura prismatica. Spoljašnji ekscipulum (exostratum) od textura angularis sastavljen od svetlo žutih, poligonalnih ćelija sa tankim zidovima, dimenzija 7-16 x 6-12 μm. Askusi široko jajasti do subokruglasti, 200-210 x 160-190 μm, kupolastog oblika na vrhu, sa vrlo debelim zidovima (do 7 μm, prema vrhu tanjim) sa preko 2000 spora. U askomati se nalazi samo jedan askus. Parafize brojne, končaste, blago proširene na vrhu, sa pregradama, prečnika 1-1,5 μm, često razgranate i anastomozirane, sadrže brojne hijaline vakuole. Spore konglobatne, (4,2-) 5,2-6,6 x 2,3-2,8 μm, usko elipsoidne, često pomalo asimetrične, ponekad blago zašiljene na jednom kraju, glatke, bez uljanih kapi. Stanište: Raste na izmetu sisara. Rasprostranjenost: Evropa i Novi Zeland (GBIF).

 

Reference:

-Doveri, F. (2004) Fungi Fimicoli Italici.

 

 
     
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.