Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Trichopeziza mollissima Fuckel

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2019.

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2019.

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2019.

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2014.

 
 

 
 

Fruška gora (Andrevlje), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Andrevlje), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Erdelj), 2018.

 

 

Opis: Raste u grupama od proleća do jeseni, na trulim zeljastim biljkama, uglavnom iz familije Apiaceae. Apotecije sedeće, prečnika 0,5-2 mm, u početku peharaste a kasnije ± raširene sa nepravilnim ivicama. Himenijum gladak, sivo-beličast. Spoljašnja strana i ivica pokriveni gustim zlatno-žutim dlakama.

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, biserijatni, 70-92 x 5-7,5 µm, J+(p), kr.+. Parafize lanceolatne, nadvisuju askuse, ispunjene refraktivnim vakuolama. Spore vretenasto-glavičaste, glatke, hijaline, bez pregrada (zrele sa jednom pregradom), (10-) 12-16,7 × 2-2,8 µm, sa sitnim uljanim kapima na krajevima. Dlake žućkaste, tankih zidova, sa pregradama, sa izolovanim braon granulama, tupih krajeva, 180-230 x 3-4 µm.

Rasprostranjenost: Evropa (GBIF).

Ref.: Breitenbach, J. & Kraenzlin, F. (1984) Champignons de Suisse, tome 1.

 

     
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.