Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

   
 

Tympanis alnea (Pers.) Fr.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Testera), 2014.

 
 

 
 

Fruška gora (Testera), 2014.

 
 

 
 

Fruška gora (Testera), 2014.

 

 

Opis: Saprob, raste u velikim grupama, u proleće na trulom drvetu uglavnom jove (Alnus), ređe breze (Betula) i to na mrtvim granama koje su još uvek na stablu. Pojedinačna plodna tela prečnika 0,5-1 mm, okruglasta dok su mlada a zatim peharasta, razvijaju se ispod kore a zatim je probijaju i izlaze na površinu. Himenijum zrnasto-grub, crn, sa beličastim ivicama. Spoljašnja strana crna, belo dlakava, sužava se u kratku dršku. Pojedinačna plodna tela uvek rastu na crnkastoj stromi u grupama od oko 5-30. Meso hrskavičavo, tvrdo.  

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa puno spora, debelih zidova, 209-220 x 23-25 μm. Parafize končaste, blago proširene prema vrhu, okružene braonkastom amorfnom masom. Spore cilindrične, glatke, hijaline, pomalo zakrivljene, 3-4 x 1-1,5 μm.

 

Rasprostranjenost: Evropa, severna Amerika.

 

     
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.