Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Unguiculariopsis hamatopilosa (Graddon) W.Y. Zhuang

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Grgurevci), 2020.

 
 

 

Apotecije sedeće, diskoidne do ravne, prečnika 0,3-0,5 mm, sa konveksnom ivicom (savijenom ka unutra kad se osuše). Himenijum gladak, braon kad se osuši. Receptakulum dlakav, beličasto braon kad se osuši. Spoljašnji ekscipulum od textura angularis, veoma tanak na ivici dok je na bokovima apotecije debljine 7,5-18,5 µm, sastavljen od izodijametričnih do elipsoidnih braon ćelija, pomalo sa debelim zidovima, prečnika 5-9 µm. Središnji ekscipulum od textura angularis do t. intricata, veoma tanak, hife donekle paralelne na bokovima blizu ivice, blizu osnove i na osnovi postaju uglaste, sa braon zidovima. Dlake raspoređene od ivice do osnove apotecije, glatkih zidova, sa proširenom osnovom i kukasto zakrivljenim vrhovima, svetlo žute, bez pregrada, dužine 22-30 µm. Askusi sa 2 - 4 (-7) spora, uniserijatni do biserijatni, glavičasti, 20,5-25 (-30) x 3,8-4,8 (-5) µm, J-, kr.+. Parafize končaste, najčešće jednostavne, sa jednom pregradom pri osnovi, širine 1,7-2,2 µm, iste dužine ili blago nadvisuju askuse. Spore elipsoidne, glatke, subhijaline, 4,8-8 (-10) x 2-2,5 (-3,2) µm, sa puno sitnih uljanih kapi na krajevima. Stanište: Saprob, raste u grupama na trulim granama (Rosa, Rubus) i starim plodnim telima Didymosphaeria ?oblitescensRasprostranjenost: Evropa.

 

Reference:

-Zhuang, W.-Y. (1988) A monograph of the genus Unguiculariopsis (Leotiaceae, Encoelioideae).

 

 
     
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.