Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

   
 

Unguiculella eurotioides (P.Karst..) Nannf.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Glavica), 2017.

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2019.

 
 

 
 

Fruška gora (Letenka), 2019.

 
 

 

Apotecije površinske, sedeće ili sa kratkom drškom, prečnika 0,2-0,5 mm. Himenijum svetlo oker. Receptakulum peharast, obično iste boje kao himenijum, pokriven kratkim belim dlakama. Spoljašnji ekscipulum od textura angularis do textura prismatica, sastavljen od hijalinih ćelija sa tankim zidovima, dimenzija 6,5-8,5 × 3-5 µm; sa CR se oboji u crveno. Dlake cilindrično-konične, na vrhu kukasto savijene, hijaline, bez pregrada, imaju uski lumen i čvrste staklaste naslage duž unutrašnje površine zida, 25-45 x 2,5-4 μm. Askusi sa 8 spora, cilindrični do glavičasti, 30-43 × 5-6 µm, J-, kr.+. Parafize cilindrične, uske, na vrhu kukasto zakrivljene, debelih zidova, nadvisuju askuse do 6 μm. Spore vretenaste do elipsoidne, hijaline, bez pregrada, 5-8 x 2-2,2 μm. Stanište: Raste razbacano ili u grupi na trulom drvetu i stabljikama zeljastih biljaka. Rasprostranjenost: Evropa i Azija.

 

Reference:

-Raitviir, A. (2004) Revised synopsis of Hyaloscyphaceae.

 

 
     
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.