Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Xylaria hypoxylon (L.) Greville

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Stražilovo), 2005.

 

 

Opis: Saprob, raste pojedinačno ili u grupi tokom cele godine na trulom drvetu različitih vrsta listopadnog drveća, ređe na četinarima. Plodna tela oblika drške ili roga, spljoštena, vrpčasta do ovalna, retko zaobljena, ka osnovi crna i pomalo dlakava, ka vrhu siva do beličasta, često rogoliko razgranata. 30-50 (80) x 2-6 (10) mm. Peritecije se razvijaju u gornjoj polovini plodnog tela i površina u tom delu je bradvičavo-kvrgava. Tokom godine najčešće su u konidijalnoj fazi dok se askus faza javlja krajem zime i početkom proleća.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, uniserijatni, 100-150 x 8 µm, sa apikalnim prstenom. Parafize cilindrično končaste. Spore pasuljaste, glatke, crne, 12-15 x 6 µm; sa 1-2 uljane kapi i vidljivim germinativnim prorezom.

 

Rasprostranjenost: Evropa, Australija, Severna Amerika.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.