Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Xylaria polymorpha (Pers.) Greville

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Popovica), 2007.

 

 

Opis: Saprob, raste u grupi od jeseni do proeća na panjevima različitih vrsta listopadnog drveća, najčešće na bukvi (Fagus), takođe može da se javi i kao slab parazit na oštećenim živim stablima, obično u blizini tla. Plodna tela nepravino glavičasta, ponekad takođe i sa spljoštenim režnjevima, sa nejasnom kratkom drškom, 30-50 (80) x 10-30 mm, po površini sivo-braon ili svetlo braon dok su mlada, ponekad sa svetlom “prašinom” od konidija, zrela crna i fino bradavičava sa ostiolama peritecija. Meso belo, vlaknasto. Peritecije u jednom sloju ispod crne kore na površini, 0,6-0,8 mm

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, uniserijatni, 130-140 x 8 µm, sa apikalnim prstenom. Parafize končaste. Spore nepravilno bademaste do limuaste, spljoštene na jednoj strani, glatke, braon, 22-29 x 7-9 µm; ponekad sa 1 uljanom kapi i pravim germinativnim prorezom koji ne ide celom dužinom spore.

 

Rasprostranjenost: Kosmopolitska.

 

     
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.