Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Scytodes thoracica (Latreille, 1802)

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Sremska Kamenica), 2008.

 

 

     
   

To je vrsta paukova pljuvača (pauci koji pljuju). Veličina ženke je do 6mm, a mužjaka do 5mm. Ne plete mrežu, ali pravi skloništa u pukotinama od zamršenog klubeta svile. To je čudan pauk koji se sporo kreće, noćni je putnik. Hvata insekte tako što pušta u mlazu (pljuje, štrcne) otrovnu lepljivu svilu. Ta tvorevina se proizvodi u velikim otrovnim žlezdama. Prosoma ima kupolast oblik da bi mogla da primi ovakve velike žlezde. Oči su poređane u 3 para, abdomen je sferičan i pegav, a noge vitke. Ženka nosi kokon u čeljusti.

Nalazimo ih ispod kamenja, u pećinama, rudnicima i zgradama. Izvorno, to su tropske i subtropske vrste, ali se mogu naći i u umerenim regionima uglavnom u kućama. Pošto love moljce uvek su dobrodošli. Odrasle jedinke prisutne su u prirodi tokom cele godine.  

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.