Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

   
 

Cymbalaria muralis Gaertn., Mey. et Schreb. - puzeći lanilist    

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Petrovaradinska tvrđava, 2007.

 
 

 
 

Petrovaradinska tvrđava, 2007.

 

Višegodišnja zeljasta biljka sa većim brojem stabljika. Stabljika končasta, izdužena, puzi ili visi, mestimično se ukorenjuje, gola. Listovi na stabljici naizmenični, na dugačkim drškama, po obliku srcastobubrežasti, sa 5-7 jajastih ili polukružnih, tupih režnjeva, goli, tamnozeleni, na naličju često ljubičasti. Cvetovi na dugačkim peteljkama, pojedinačni, nalaze se u pazuhu listova. Čašica petodela, sa režnjevima linearno lancetastim, oštrim, 2-3 puta kraćim od krunične cevi. Krunica dvousnata, bez ostruge dužine 6-8 mm, svetloljubičasta, sa svetložutim ždrelom. Gornja usna sa dva zareza, ravna. Ostruga kratko kupasta, tupa, dužine 2 mm. Čaura duža od čašice, loptasta, gola. Seme jajasto, sa talasastim poprečnim krilatim rebrima. Cveta od juna do septembra meseca.

Adventiva vrsta iz južne Evrope, raste na starim zidinama, rečnim obalama, pored puteva, a često se gaji i u saksijama.

Naziv potiče od latinske reči cymba = čamac, čun ili od grčke cymbe sa istim značenjem. Ime nekih biljaka sa lišćem u obliku čamca.

 

     
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.