Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

   
 

Digitalis ambigua Murr. - krupnocvetni naprstak    

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Crveni čot), 2002.

 

 

     
   

Višegodišnja biljka sa valjkastim, kratkim, kosim i račvastim rizomom. Stablo valjkasto, uspravno, 50-100 cm visoko, jednostavno, u donjem delu glatko, u gornjem pokriveno kratkim, žlezdastim maljama. Listovi na licu glatki, sa naličja i po obodu pokriveni retkim maljama; u donjem delu stabla duguljasti do obrnuto lancetasti, suženi u kratku dršku, 10-20 cm dugi i 2-4 cm široki, na vrhu zašiljeni; u srednjem i gornjem delu stabla listovi jajasto-lancetasti, na licu i na naličju po uzdužnim nervima pokriveni žlezdastim maljama, pri osnovi zaokruženi, sedeći, na vrhu zašiljeni, po obodu nepravilno nazubljeni. Cvetovi mnogobrojni, oboreni, skupljeni u grozdastu cvast, u početku kupasto zbijenu, kasnije rastresitiju i okrenutu na jednu stranu. Priperci lancetasti, dva puta duži od cvetnih peteljki, 5-12 mm dugih i pokrivenih, kao i osovina cvasti, žlezdastim maljama. Čašica 5-režnjevita, režnjevi usko lancetasti, zašiljeni, pokriveni žlezdastim maljama. Krunica cevasto zvonasta, 3-4 cm duga, u gornjem delu šira od 1 cm, 15-20 mm široka, dvousnata; gornja usna kraća i usečena, donja malo duža, sa 3 kratka, trouglasta i na vrhu zaokružena režnja, svetlo žute boje, iznutra sa mrkim žilicama, spolja pokrivena finim žlezdastim maljama. Čaura jajasta, duga 10-14 mm, zatvorena u čašici, pokrivena žlezdastim maljama. Cveta od juna do septembra meseca. 

Raste u svetlim šumama, na žbunastim mestima i po livadama.

Ime biljke je izvedeno od latinske reči digitale =  naprstak, zbog oblika krunice. 

 
   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.