Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

   
 

Evonymus europaeus L. - obična kurika

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2005.

 
 

 
 

Fruška gora (Stražilovo), 2010.

 
     
   

Žbun ili nisko drvo, visoko do 6 m i staro do 80 godina, sa korom smeđosivom do crnkastom i podužno ispucalom. Mlade grančice zelene, četvoroivičave sa podužim krilima od plute ili bez ovih, sa jajasto zašiljenim, zelenim i sitnim pupoljcima, dugim 3-5 mm. Lišće objajasto ili izduženo eliptično, dugo 3-11 cm, široko 2-6 cm, sa naglo zašiljenim vrhom i klinolikom ili okruglasto klinolikom osnovom; po obodu sitno testerasto, nešto kožasto: na licu golo, na naličju po nervima kratko dlakavo, na drškama 0,4-2 cm dugim. Cvetovi zelenkastobeli, četvoročlani, u račvicama 3-9; javljaju se u pazuhu listova. Plod je oko 1 cm široka, četvoročlana, obično crvenkasta čaura, zrela u oktobru. U svakom okcu čaure 1-2 semena; seme jajasto, dugo oko 6 mm, beličastosmeđe, potpuno obavijeno narandžastim mekim arilusom. Cveta u maju mesecu.

Raste najčešće u pojasu hrastova, a ređe i na aluvijumima sa vrbama i topolama. Vrsta svežih i vlažnih zemljišnih tipova, sa reakcijom bliskom neutralnoj. Podnosi polusenku, a na vlažnim zemljištima heliofilna. U visinu ide retko preko 1000 m.

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.