Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

   
 

Evonymus verrucosus Scop. - bradavičasta kurika

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Stražilovo), 2004.

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2008.

 
     
   

Obično žbun do 3 m ili nisko drvo, visoko do 6 m, sa površinskim korenom. Mlade grančice okrugle, sivozelenkaste, ± pokrivene crnosmeđim bradavicama; starije grane sive do crnkaste a kora na stablu ispucala. Pupoljci kupasto-jajasti, dugi 3-5 mm. Lišće izduženo jajasto ili izduženo eliptično, dugo 2-9 cm, široko 1-4 cm; na vrhu zašiljeno, a pri osnovi okruglasto-klinasto, po obodu sitno oštro testerasto, svetlozeleno, golo ili na naličju po nervima malo kratko dlakavo. Lisna drška 1-3 cm duga. Cvasti račvice sa 3-7 cvetova u pazuhu listova u gornjem delu grančice; cvetovi 4-člani, 6-10 mm široki. Plod čaura, duboko 4-dela, 7-10 mm široka i 5-8 mm visoka, beskrilna, žućkasta ili crvenkasta; zrela avgusta-septembra. Seme jajasto, dugo 3-5 mm, 2-3 mm široko, crno, sjajno; samo do polovine pokriveno mesnatim crvenim arilusom. Cveta u aprilu i maju mesecu.

Raste u mezotermnim i termofilnim listopadnim šumama, obično na krečnjaku.

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.