Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

   
 

Helianthemum nummularium (L.) Miller - deveternik   

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Popovica), 2004.

 

 

     
   

Poludrvenaste granate biljke; grane položene ili ustajuće. Listovi lancetasti, duguljasti do jajasti ili okruglasti, odozgo zeleni ili zvezdastim dlakama gusto posuti, ivicom povijeni. Zalisci lancetasti do linearno-lancetasti, dužine cvetne drške. Cvetovi žuti, pojedinačni ili složeni u jednostranu cimoznu cvast. Unutrašnji čašični listići zvezdastim dlakama pokriveni, a duž nerava poseduju dugačke čuperke dlaka. Krunica zlatnožuta, ređe crvenkasta, pri osnovi sa narandžastim mrljama. Čaura loptasta, dlakava. Cveta od maja do septembra meseca.

Raste na toplim suvim mestima, na suvim livadama i brežuljcima.

Naziv roda potiče od grčke reči helios = sunce i anthemon = cvet, jer je krunica jasno žute boje.

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.