Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

   
 

Viola tricolor L. - dan i noć

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Zmajevac), 2002.

 
 

 
 

Fruška gora (Zmajevac), 2015.

 

 

     
   

Višegodišnja do jednogodišnja biljka. Izdanak većinom žućkastozelen, go ili ± gusto pokriven kratkim dlakama. Donji članci stabla većinom ± skraćeni, na gornjem delu izduženi, stabljika poluuspravljena ili uspravna visine 10-25 (40) cm, većinom razgranata, na poprečnom preseku okrugla ili uglasta. Lisna drška dužine 0,5 -2 cm, liska lancetasta, jajasto lancetasta do jajasto okruglasta, dužine 1-3 (0,5-5) cm i 0,5-1(1,5) cm široka, sa 2-4(6) plitko usečena, gruba zupca. Zalisci dostižu ¼ do ¾ dužine lista, ± duboko perasto režnjeviti, sa 2-4(5) para linearnih režnjeva, vršni režanj ± listolik, grubo, plitko nazubljen, ređe je ± linearan, nenazubljen. Cvetne drške polaze sa stabla, 2-3 puta su duže od listova u čijem se pazuhu nalaze. Cvet dužine 2,5-3(3,5) cm. Čašićni listići lancetasti, na vrhu šiljati, dugački 0,7-1 cm, sa okruglim ili eliptičnim privescima. Krunični listići duplo, ili nešto više duži od čašićnih listića, široko obrnuto jajasti, svetlo žuti ili ± ljubičasti, 3 donja sa purpurnim do ± crnim mednim linijama, donji listić sa jednom žutom mrljom; ostruga dugačka 3-6 mm, prava, na vrhu tupa, većinom ljubičasta. Polenova zrnca prizmatična, trougaona do petougaona. Stubić kolenasto savijen, žig glavičast, pokriven papilama, ispod okruglastog otvora nalazi se usnoliko ispupčenje. Čaura jajasta, dugačka najčešće kao i čašica, gola, pucajuća. Seme kruškoliko, žuto, sa malim, beličastim uljanim telom (elajozomom). Cveta od maja do avgusta.

Raste na livadama, pašnjacima, njivama, na stenama, na rečnim nanosima, na dinama, skoro do gornje granice šume.

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.