Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

   
 

Lamium maculatum L. - pegava mrtva kopriva

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Sremski Karlovci), 2008.

 

 

     
   

Višegodišnja biljka. Razvija podzemne i nadzemne stolone, na kojima se javljaju adventivni korenovi i na krajevima cvetni izdanci. Izdanak ± gusto pokriven stršećim dlakama, skoro bez mirisa. Stabljika uspravna, nerazgranata ili još od osnove razgranata, visoka 15-60 (100) cm, meka, u donjem delu često gola i ± ljubičasta. Listovi sa lisnom drškom dugačkom 1-4 cm, liska jajasto trouglasta do srcasta, dugačka 3-5 (8) cm i 2-4 (7) cm široka, pri osnovi srcasto usečena do odsečena, na vrhu većinom šiljata, duž oboda većinom grubo, često dvojno, nepravilno testerasto nazubljena, i na licu i na naličju proređeno pokrivena mekim dlakama, tanka, tamno zelena, katkad, u toku jeseni, a naročito zimi, sa belom središnjom pegom ili linijom; srednji listovi stabla većinom upadljivo krupniji od donjih i gornjih listova; pricvetni listovi se ne razlikuju od ostalih listova. Cvetovi dugački 2-3 cm, sedeći, po 6-14 složeni u 3-5 prividnih pršljenova, poređanih jedan iznad drugog na rastojanju dužine pricvetnih listova, osim gornjih koji su zbijeni. Brakteole vrlo male, često nisu razvijene. Čašica obrnuto kupasta, zeljasta, često mrkoljubičasta, gola, pokrivena dlakama samo duž nerava i zubaca; čašićnih zubaca 5, lancetasti, većinom nešto kraći, iste dužine ili ređe do 2 puta duži od čašićne cevi, zvezdasto rašireni, odvojeni tupim urezima, na vrhu dugačko šiljati. Krunica većinom čisto karmin crvene boje, ređe ružičasta ili bela, krunična cev dugačka oko 1,5 cm, duža od čašice, iznutra sa prstenom dlaka, oštro se kolenasto naviše savija i ka vrhu proširuje; gornja usna krunice dugačka oko 1 cm, bočno spljoštena, jako ispupčena, spolja pokrivena dugačkim, mekim, stršećim dlakama, sa celim obodom koji je pokriven kratkim dlakama; donja usna nešto duža, trorežnjevita, srednji režanj veći, na vrhu usečen, duž oboda nazubljen, većinom svetlo ružičast, sa tamnopurpurnom pegom ili mrežastom šarom, bočni režnjevi manji, sa šilastim dodatkom. Prašnice debele, crvenomrke do ljubičastomrke, pokrivene belim dugačkim dlakama. Plodići piramidalno trouglasti, dugački oko 3 mm, glatki, maslinastozeleni. Cveta od aprila do juna (septembra).

 

Raste u svetlim, vlažnim listopadnim šumama, živim ogradama, pored zidina, na zaparloženim površinama, pored puteva.

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.