Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

   
 

Lamium purpureum L. - purpurna mrtva kopriva

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Zmajevac), 2007.

 

 

     
   

Jednogodišnja biljka, neprijatnog mirisa. Koren razgranat. Stabljika visoka 10-25 (30) cm, nežna, većinom još od osnove razgranata, grane se izdižu, donje internodije dugačke; stabljika obično potpuno gola ili od sredine naviše pokrivena maljama, u sredini često bez listova. Pricvetni listovi naniže oboreni, od ostalih listova na stablu mnogo se ne razlikuju; listovi sa lisnom drškom dugačkom 0,5-1 cm, liska trouglasto jajasta, pri osnovi ± srcasto usečena, na vrhu zaokrugljena ili vrlo kratko šiljata, dugačka 1-2 cm i nešto od ovoga uža, duž oboda tupo nazubljena, na licu pokrivena mekim dlakama, naličje svetlije, mrežasto naborano, skoro golo. Gornji pricvetni listovi manji, sa kratkom drškom, srcasto jajasti ili trouglasti, na vrhu šiljati, testerasto nazubljeni, često ± purpurnoljubičasti. Cvetovi dugački 15-18 mm, skoro sedeći, po 6-10 složeni u 3-7 prividnih pršljenova, gornji su glavičasto zbijeni u vidu piramide, donji su češće udaljeni. Brakteole male, uzane, purpurne. Čašica je cevasto zvonasta, neznatno dvousnata, gola ili pokrivena proređenim dlakama, čašični zubci lancetasti, na vrhu šilasti, dugački oko 3 mm, ± iste dužine ili duži od čašične cevi. Krunica purpurna, ređe žućkastobela, krunična cev prava, samo malo duža od čašične cevi ili iste dužine, sa unutrašnjim kosim prstenom dlaka; gornja usna krunice dugačka 3,5 mm, skoro poluloptasto ispupčena, spolja pokrivena maljama, cela, donja nešto duža, bočni režnjevi mali, šiljati, srednji režanj veći, na vrhu usečen, sa šiljkom u useku. Prašnice ljubičaste, leže ispod gornje usne krunice ili neznatno strče. Plodići dugački 2-2,5 mm, jajasto četvorouglasti, većinom sivi i glatki, ređe fino naborani. Cveta od proleća do kasne jeseni.

Raste po livadama i ruderalnim staništima.

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.