Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

   
 

Melampyrum barbatum W. et K. - bradata urodica    

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Čerević), 2005.

 
 

 
 

Fruška gora (Popovica), 2015.

 
 

 
 

Fruška gora (Popovica), 2015.

 
 

 
 

Fruška gora (Glavica), 2015.

 
 

 
 

Fruška gora (Glavica), 2015.

 
     
   

Jednogodišnja biljka. Stablo uspravno, 10-50 cm visoko, većinom vlatasto granato, sa kratkim, koso uspravnim granama, pokriveno kratkim, prileglim i na niže usmerenim dlakama. Listovi usko lancetasti ili linearno-lancetasti, 3-15 mm široki, pri osnovi suženi, sedeći, celog oboda ili u najgornjem delu stabla pri osnovi sa nekoliko kratkih ili izduženih zubaca. Između poslednjeg para grana i terminalne cvati 0-1 par umetnutih listova. Cvetovi složeni u guste kupaste ili valjkaste klasaste cvasti, okrenute na sve strane. Priperci gusti, široko jajasti, pri osnovi srcasto-jajasti i sa dugim, čekinjastim zupcima, završeni dugim izvučenim, lancetastim vrhom celog oboda, pri osnovi žljeboviti, inače ravni, pokriveni kratkim dlakama, zelene boje ili ponekad crveni. Čašica duga 9 mm, mnogo kraća od krunice, pokrivena dugim, vunastim dlakama, sa lancetasto-šilastim zubcima. Krunica 24-26 (28) mm duga, sa 2-3 puta dužom cevi od čašice, sa malo otvorenim do zatvorenim ždrelom, pokrivena kratkim žlezdastim dlakama, žute boje, ređe bela; donja usna ispupčena sa obodom povijenim naniže. Čaura jajasta, duga 1 cm. Seme dugo 6-7 mm. Cveta od juna do avgusta.

Najčešće raste po livadama, njivama i na kamenjarima u svetlim šumama i u šikarama.

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.