Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

   
 

Melampyrum nemorosum L. - urodica    

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Popovica), 2003.

 

 

     
   

Jednogodišnja biljka. Stabljika uspravna, 10-50 cm visoka, jednostavna ili granata, pokrivena unaokolo ili dvoredo kratkim dlakama. Listovi na kratkim drškama, jajasti ili jajasto-lancetasti, 3-40 mm široki, po obodu celi, na vrhu zašiljeni; u gornjem delu stabla pri osnovi ± strelasti, katkad nazubljeni. Između poslednjeg para grana i terminalne cvasti 0-4 para umetnutih listova. Priperci jajasto-srcasti ili jajasto-lancetasti, pri osnovi nazubljeni, zubci trepljasto zašiljeni, većinom ljubičaste boje, u gornjem delu cvasti beličastoljubičasti. Cvetovi složeni u rastresitu cvast, okrenutu na jednu stranu. Čašica zeljasta, 8-10 mm duga, pokrivena gustim i dugim, višećelijskim, kovrdžavim dlakama (ponekad na cevi kratke, a na obodu dugačke dlake), zubci trouglasto lancetasti, ± rašireno odstojeći, dugi 4-5 mm i 1 mm široki; uglovi između zubaca ± zašiljeni. Krunica duga 16-20 mm, sa dugom cevi i zatvorenim ždrelom, zlatasto žute boje; usne postavljene pod vrlo oštrim uglom. Čaura jajastog oblika, duga 5-10 mm. Cveta od juna do septembra meseca.

Raste po ivicama šuma i na šumskim proplancima.

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.