Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

   
 

Nuphar lutea (L.) Sm. - žuti lokvanj 

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Zasavica, 2004.

 

 

     
   

Višegodišnja zeljasta biljka sa debelim, mesnatim rizomom horizontalno položenim na dno, pokrivenim ožiljcima od opalih listova. Podvodni listovi na kratkim peteljkama, poluprozračni, tanki, sa valovitim obodom; plivajući listovi na vrlo dugim trouglastim peteljkama, vrlo krupni (10-30 cm dugi), srcasto unekoliko izduženo ovalni, na vrhu malo suženi, pri osnovi duboko srcasto urezani, čvrsti, skoro kožasti, obodom celi; bočna nervatura gusta, skoro paralelna, pri obodu tri puta račvasto razgranata, neanastomozirana. Cvetovi žuti, vrlo krupni, 3-6,2 cm u prečniku, mirišljavi; čašičnih listića 5, gore tamnožuti, dole zeleni, široko jajasti do okrugli, jako ispupčeni, zvonasto sakupljeni, debeli, 15-30 mm dugi, trajni; krunični listići mnogobrojni, objajasti, žuti, sa mednom jamicom na spoljašnjoj strani, kraći od čašičnih listića; prašnici izduženo linearni, mnogobrojni, žuti, učvršćeni na cvetnoj loži ispod plodnika, sa posuvraćenim anterama; plodnik ovalno koničan sa ugnutim širokim žigom, sa celim ili ponekad izveruganim obodom i 10-20 zrakova koji ne dolaze do oboda. Plodnik i plod flašasti; plod 3-4 cm dug, višeok. Seme mnogobrojno, prosečne veličine 5,1 x 3,7 mm, glatko. Cveta od aprila do septembra mesca.

Raste u stajaćim i sporotekućim vodama.

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.