Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

   
 

Nymphaea alba L. - beli lokvanj

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Zasavica, 2004.

 
 

 
 

Zasavica, 2004.

 
 

 
 

Zasavica, 2004.

 
 

 
 

Fruška gora (Popovica), 2020.

 
 

 
 

Fruška gora (Popovica), 2020.

 
     
   

Višegodišnja vodena biljka sa horizontalnim, debelim rizomom koji leži u mulju, pokriven ostacima opalih listova; zalisci slobodni, lancetasti. Listovi na vrlo dugim žilavim peteljkama (na poprečnom preseku sa 4 hodnika i mnogobrojnim stereidima), plivajući, u jesen često iznad vode strče na peteljkama, vrlo krupni (10-30 cm u prečniku), ovalno srcasti (ponekad okruglasti), sa gornje strane sjajni, tamnozeleni, u mladosti ponekad crvenkasti, pri osnovi duboko srcasto usečeni, na vrhu zaobljeni; bočna nervatura relativno retka, od osnove lista kod peteljke razvedena, pri obodu retko razgranata i anastomozirana gradeći krupna okca. Cvetovi beli, vrlo krupni, 10-12 (5-21) cm u prečniku, na dugim okruglim peteljkama; slabo mirišljavi; čašičnih listića 4, pri osnovi zeleni, ka vrhu zelenkastobeli, izduženo jajasti, pri osnovi suženi, sa 5 izrazitih nerava; krunični listići mnogobrojni (oko 20), beli, spoljašnji krupni (veći od čašičnih listića), unutrašnji sve manji, postepeno prelaze u prašnike koji su mnogobrojni, raspoređeni oko tučka, spoljašnji sa lancetastim, nešto proširenim filamentima (čine prelaz ka kruničnim listićima), unutrašnji sa linearnim neproširenim filamentima koji su iste dužine kao i antere. Polen okrugao, bledožućkast, sa kratkim prstastim izraštajima na egzini. Tučak sa loptastim do jajastim plodnikom. Plodnik pljosnat ili skoro pljosnat, sivožut, od koga polaze ka obodu 8-24 zraka. Plod loptast do jajast, zelen, 2,5-3 cm dug, višeok, sa više semena u jednom okcu. Seme elipsoidno. Cveta od juna do septembra meseca.

Raste u stajaćim i sporotekućim vodama, naročito u dubokoj vodi (najbolje do 2 m).

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.