Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

   
 

Quercus cerris L. - cer

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Sremska Kamenica), 2005.

 

 

     
   

Listopadno drvo visoko do (retko) 35 m, do preko 1 m debelo (prečnik) i starosti do 200 godina. Debela mrtva kora, koja se obrazuje još u mladosti, sive boje, duboko uzduž izbrazdana, brazde pri dnu crvenkaste boje, sa retkim poprečnim uskim pukotinama. Krošnja široko piramidalna, ne tako gusta. Jednogodišnje grančice maljave, i po malo uglaste. Pupoljci sitni, jajasti, dlakavi, pri osnovi opkoljeni mnogobrojnim linearnim, uskojezičastim zaliscima, ponekad pepeljasto zelenim, dugim do 2 cm, dužim od pupoljaka; prisustvo ovih listića vrlo karakteristično za cer. Listovi kožasti, na dlakavoj dršci dugoj 5 do 25 mm; liska duga 5 do 15 cm, široka do 9 cm (na izbojcima mogu biti i znatno veće), izdužena do izduženo jajasta, pri osnovi zaokrugljena ili polusrcasta, na vrhu ± oštra ili tupa, obodom ± plitko nazubljena, ili ± režnjevita do perasto režnjevita, ili čak ± duboko i perasto usečena, sa većinom zupčastim vrhovima režnjeva, ponekad režnjevi takođe i sami nazubljeni po obodu ili ± režnjeviti; liska naličjem tamnozelena, pomalo rapava, gola ili sitnim zvezdastim dlakama posuta, naličjem pepeljasta ili svetložućkasta od dlaka, naročito oko nerava, zreli listovi često samo oko nerava dlakavi; bočnih nerava ima 5 do 10 pari, obično sa interkalarnom nervaturom; pri osnovi lisne peteljke trajno ostaju linearni zalisci. Muški cvetovi pojedinačni, sedeći ili skoro sedeći, sakupljeni u rastresite cvasti na osovini dugačkoj 4 do 11 cm; perigon podeljen na 5 do 6 delova; prašnika 4 (3 do 6).

Ženski cvetovi na ovogodišnjim grančicama, na zajedničkoj dlakavoj peteljci, pojedinačno ili u grupicama (do 8); stubića 4. Plodovi sedeći ili na dršci dugoj do 3 cm, pojedinačni ili po 2 do 4 (do 7), raspoređeni na bezlisnom dvogodišnjem delu grančice; plod sazreva druge godine u septembru ili oktobru; plod krupan, izduženo jajast, na vrhu obično malo spljošten, dugačak 2 do 4 cm (retko 5), širok u prečniku do 2.5 cm, uzduž uvek fino izbrazdan, endokarp go; kupula poluloptasta, do 2 cm visoka i 1 do 2 (retko 3) cm široka, sa mnogobrojnim pepeljasto dlakavim stipulama, dugim do 1 cm i širokim oko 1 mm, končasto linearnim, šiljastim, rastresito stojećim i unazad povijenim ("šubarasta" kupula); ponekad stipule nitaste i duge do 2.5 cm. Cveta V-VI, uporedo sa olistavanjem, plodonosi druge godine IX-X.

Termofilna i heliofitna vrsta, u znatnoj meri i kserotermna, prilagođena pre svega submediteranskoj i umereno kontinentalnoj klimi jugoistočne Evrope; na toploj, bogatoj mineralnim materijama i slabo kiseloj podlozi, na krečnjaku ili silikatu. Zauzima srednja brdska područja u pojasu listopadnih termofilnih šuma. U društvu sa drugim termofilnim i heliofitnim vrstama drveća i žbunova izgrađuje različite listopadne šumske zajednice;

 

Široko rasprostranjena vrsta u Srbiji.

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.