Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

   
 

Quercus dalechampii Ten. - dalešampijev kitnjak

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Glavica), 2014.

 

 

     
   

Listopadno drvo, slično kitnjaku, visoko do 30 m. Jednogodišnje grančice gole, sa mnogobrojnim lenticelama, zelenopepeljave ili mrkocrvenkaste. Pupoljci dosta sitni, relativno uski do jajasti, na vrhu ± tupi ili zašiljeni; pri vrhu grančice malo nagomilani. Zalisci nežni, opadajući, ± gusto vlaknasti. Listovi na grančici ± ravnomerno raspoređeni, ili pri vrhu grančice malo nagomilani, na užlebljenim peteljkama dugim 15 do 32 mm, u mladosti dlakavim, a posle ogolelim; liska izduženo lancetasta, jajasto lancetasta, jajasta ili objajasta (ponekad objajasto lancetasta), duga 8 do 10 (15) cm, široka oko 5 cm, najšira u sredini ili ispod sredine, retko iznad sredine; na vrhu najčešće postepeno sužena, retko proširena, na osnovi odsečena, široko zaokrugljena, skoro srcasta ili široko trouglasto klinasta, ponekad klinasta; na obodu perasto ± podeljena, sa 4 do 7 duboko odvojenih, jajastih do izduženo lancetastih režnjeva, većinom pri vrhu ušiljena, često pojedini režnjevi na donjoj ivici ± usečeni; drugi (ili treći) par režnjeva odozdo često je najveći; lice liske golo, pomalo sjajno, tamnozeleno, naličje u mladosti dlakavo od sitnih dlaka, docnije ogoli; bočnih nerava 5 do 9 sa svake strane, dosta udaljeni među sobom i po pravilu nisu paralelni, ka vrhu obično lučno savijeni, često sa interkalarnim nervima. Muški cvetovi sa 6-todelnim perigonom, režnjevi trouglasto lancetasti, tanko zaoštreni, gusto vlaknasti i dugo trepljasti na obodu; prašnici lancetasto eliptični, krupni, najčešće sa čvrstim kratkim prašničkim koncima. Ženski cvetovi pojedinačni ili sakupljeni po 2 do 5, sedeći ili na kratkim, najviše do 3 cm dugim drškama; tučkova obično 3, slobodna i izvijena. Plodovi sedeći ili na kratkim, maljavim drškama, pojedinačni ili po 2 do 3 zajedno; kupula poluloptasta, sa dosta tankim zidovima, 8 do 15 mm visoka i 10 do 20 mm široka, pokrivena čvrsto prileglim, rombičnim, sivkastim ili sivozelenkastim, u gornjem delu fino maljavim ljuspama, od kojih su donje ± zadebljale; žir izduženo eliptičan ili jajast, 1 do 3 cm dug i do 1.8 cm širok; endokarp go. Cveta V, plodonosi IX-X.

Brdska i srednje planinska vrsta (do 1500 m n.v.), na severnim padinama dopire do manjih visina, na južnim do znatno većih. Zajedno sa kitnjakom izgrađuje prostrane hrastove šume, na većim nadmorskim visinama nalazi se u pojasu bukovih šuma.

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.