Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

   
 

Salvia glutinosa L. - lepljiva žalfija

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Rakovac), 2004.

 

 

     
   

Višegodišnja biljka. Koren vretenast, snažan, kos. Stabljika većinom uspravna, visoka 40-80 (120) cm, nerazgranata, sa kratkim bočnim izdancima, koji polaze iz pazuha listova ili ± razgranata, prilično snažna, tupo četvorouglasta, u donjem delu više manje gola, u gornjem gusto pokrivena vrlo lepljivim žlezdama na drškama i stršećim člankovitim dlakama. Listovi se naglo prema vrhu stabljike smanjuju, svi imaju lisnu dršku; liska kopljasto jajasta, pri osnovi srcasto kopljasta, na vrhu šiljata, kod gornjih osnova klinasto sužena, dugačka 6-16 cm, široka 5-12 cm, duž oboda grubo i često nepravilno testerasto nazubljena, tanka, sveže zelena, i na licu i na naličju proređeno pokrivena priljubljenim mekim dlakama i žlezdama, ređe je ± gola, sa mrežasto povezanom nervaturom; lisne drške donjih listova dugačke 6-12 cm, pokrivene stršećim, unazad upravljenim dlakama. Cvetovi dugački 3-4,5 cm, po 2-8 složeni u 6-16 prividnih pršljenova postavljenih jedan iznad drugog, svi zajedno grade metličasto razgranate prividne grozdove, dugačke 15-30 cm; cvetne drške dugačke 3-6 mm, gusto pokrivene žlezdastim dlakama. Priperci dugački 1-2 cm, lancetasti, na vrhu sa dugačkim šiljkom, nenazubljeni, zeljasti, gusto pokriveni žlezdama; brakteole slične pripercima ali manje. Čašica cevasto zvonasta, dvousnata, dugačka 10-18 mm, sa 14 istaknutih nerava, zeljasta, gusto pokrivena lepljivim žlezdastim dlakama i utisnutim žlezdama žućkaste ili crvenkaste boje; gornja usna trouglasto polujajasta, nenazubljena ili sa 3 kratka zupca, donja nešto duža, dvorežnjevita. Krunica duža od čašice, živahno svetlo žuta, pokrivena žlezdama i maljama, krunična cev dugačka oko 2 cm, u vršnom delu jako proširena; gornja usna  krunice srpasta, dugačka oko 1,5 cm, bočno spljoštena, na vrhu kratko dvorežnjevita, donja nešto duža, trorežnjevita, bočni režnjevi zaokrugljeni, srednji režanj naniže povijen, u prednjem delu proširen, nazubljen; donja usna na sredini sa beličastim, crvenim ili crvenomrkim šarama. Prašnički konci snažni. Stubić duži od krunice. Plodići jajasti, dugački oko 4 mm, glatki, mrki. Cveta od juna do septembra.

Raste u listopadnim i četinarskim šumama, na čistinama, u šikarama, na podlozi siromašnoj krečom, do 1700 mnv.

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.