Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

   
 

Salvia nemorosa L. - plavetnik

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Banstol), 2005.

 

 

     
   

Višegodišnja biljka. Rizom kratak, kos. Stabljika uspravna ili se izdiže, samo kratkim delom osnove leži na zemlji, visoka 20-60 cm, nerazgranata ili u gornjem delu jače razgranata, gusto pokrivena sivim priljubljenim maljama, u donjem većinom skoro potpuno gola, često ± ljubičasta, sa kratkim sterilnim bočnim izdancima koji polaze iz pazuha listova stabla. Većina listova raspoređena duž stabljike, prizemni se rano sasuše; donji sa lisnom drškom dugačkom 1-7 cm, gornji ± sedeći, liska lancetasta ili jajasto lancetasta, dugačka 4-8 (10) cm, široka 1-3 cm, na vrhu kratko do dugačko šiljata, pri osnovi neznatno srcasto urezana, zaokrugljena ili kratko klinasto izvučena, duž oboda fino i pravilno ili nepravilno tupo nazubljena, gusto mrežasto naborana, na licu gola ili pokrivena vrlo proređenim dlakama, mutno zelena, na naličju pokrivena kratkim sivim maljama, filcana do ± ogolićena, katkad sa utisnutim žlezdama. Priperci jajasti, dugački 0,5-1 cm, sedeći, osnovom obuhvataju stabljiku, na vrhu kratko, oštro šiljati, nenazubljeni, većinom živahno ljubičasti ili ružičasti, samo duž oboda pokriveni kratkim maljama, duži od čašice ili iste dužine kao i čašica. Cvetovi dugački 8-13 mm, sa kratkom drškom, po 4-6 složeni u 12-24 prividnih pršljenova postavljenih jedan iznad drugog na vrhu stabljike i grana, svi zajedno grade krute, uspravne, guste, tek nakon precvetavanja biljke nešto rastresitije prividne klasove. Čašica zvonasta, dugačka 6-8 mm, pokrivena proređenim maljama, obično u gornjem delu ljubičasta, sa neznatno istaknutim nervima i jajasto lancetastim, naviše savijenim usnama; gornja usna deljena na 3 kratka, donja dublje deljena u 2 šiljata zupca. Krunica plavoljubičasta, ređe ružičasta ili bela, duž leđa pokrivena proređenim, kratkim belim maljama i sedećim žlezdama; krunična cev dugačka kao čašica ili nešto duža od čašice; gornja usna krunice malo savijena, donja naniže povijena, trorežnjevita, bočni režnjevi izduženi, srednji režanj eliptičan, na vrhu usečen. Prašnici se nalaze ispod gornje krunične usne. Stubić duži od krunice. Plodići jajasto četverouglasti, dugački 1,7 mm, tamno mrki. Cveta od maja do jula (septembra).

 

Raste na osiromešenim livadama, stepskim pustarama, u šikarama, svetlim listopadnim šumama, pored puteva i njiva.

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.