Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

   
 

Viola alba Bess. - bela mirisna ljubičica  

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Beočin), 2010.

 

 

     
   

Višegodišnja busenasta biljka. Primarni koren većinom trajan; iz nadzemnog rizoma razvijaju se jako razgranate, tanke stolone, dugačke 5-15 cm, poluuspravljene, sa kojih ne polazi korenje; na suvim staništima, stolone se često ne razvijaju. Izdanak svetlo do tamnozelene boje, ± gusto pokriven prilično rapavim, ± stršećim, krutim, belim dlakama. Lisna drška dužine 2-10 (14) cm, pokrivena unazad stršećim dlakama; liska široko srcasto-jajasta do trouglasto jajasta, dugačka 1,5-7 cm i široka 1-5 cm, na vrhu šiljata, pri osnovi ± duboko i uzano srcasto urezana, ređe je zarez širok, obod liske je prav ili neznatno konkavan, nazubljen; listovi su najčešće pokriveni proređenim, dugačkim, krutim, beličastim dlakama, mnogo ređe su goli, često prezimljuju; listovi sa stolona često kraći, skoro trouglasti, sa široko otvorenim bazalnim zarezom. Zalisci linearno lancetasti, dugački 1-1,5 cm i oko 2 mm široki, na vrhu šiljati, sa ± udaljenim, prilično dugačkim resama, pokriveni dlakama. Cvetne drške dužine 4-6 cm, brakteole se nalaze na njihovoj sredini ili iznad sredine, na precvetaloj biljci gube čvrstinu i vise. Cvet dužine 1,5-2 cm, mirisan. Čašićni listići izduženo jajasti, dugački 3-5 mm, na vrhu tupi, sa kratkim, okruglastim privescima. Krunični listići obrnuto jajasti, na vrhu zaokruženi, beli, ili ± ljubičasti ili šareni, bočni malo bradati; ostruga jajasta, dužine 3-4 mm, bočno spljoštena, na vrhu većinom tupa i malo naviše savijena, bela, žućkastobela ili zelenkastobela ili ± ljubičasta. Plodnik pokriven maljama, žig kljunast. Čaura loptasta, veličine 2-3 mm u prečniku, pokrivena dlakama ili gola, polako se otvara na podlozi. Seme sa velikim uljanim telom (elajozomom). Cveta  u martu i aprilu.

Raste u svetlim listopadnim šumama, naročito u niskim šumama, u brdskom i planinskom regionu. Široko rasprostranjena u toplim predelima.

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.