Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

   
 

Viola arvensis Murr. - poljska ljubičica

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Banstol), 2008.

 
 

 
 

Novi Sad, 2005.

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2010.

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2010.

 
     
   

Jednogodišnja ili dvogodišnja biljka. Izdanak većinom položen na zemlju ili poluuspravljen, ređe je uspravan, ± go ili pokriven proređenim maljama. Stabljika nerazgranata ili od osnove razgranata, visine (5) 10-40 cm. Donji listovi stabla kratko jajasti ili okruglasto eliptični, pri osnovi malo urezani, ili zaokruženi, lisna drška dužine liske; srednji listovi stabla izduženo jajasti ili eliptični, sa klinastom osnovom, suženi u kratku lisnu dršku, nazubljeni, gornji izduženo lancetasti, sa jako kratkom lisnom drškom. Zalisci dužine 0,2-4 cm, perasto deljeni; vršni režanj većinom jajast do uzano lancetast, pri osnovi nije izrazito sužen u dršku, ± nazubljen ili celog oboda, bočni režnjevi linearni, uzano lancetasti. Cvet mali, veličine 1-1,5 cm. Cvetne drške uspravne ili strše, dva puta duže od lista u čijem se pazuhu nalaze; brakteole postavljene na vrhu cvetnih drški. Čašićni listići izduženo lancetasti, dužine 4-12 mm, privesci dugački 1-4 mm. Krunični listići kraći ili nekad malo duži od čašićnih, dugački 6-14 mm, bledožuti ili donji živahno žuti, gornji često ± ljubičasti; ostruga dužine 1-4 mm, iste dužine ili malo duža od čašićnih privesaka, ± ljubičasta. Čaura dužine 6-10 mm. Seme izduženo jajasto, dugačko 1,5-1,8 mm. Cveta od aprila do oktobra.

Raste u obrađenim poljima, u usevima, pored puteva i njiva, na pašnjacima, na različitoj podlozi; raširena do gornje granice gajenja useva. 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.