Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

   
 

Viola hirta L. - dlakava ljubičica

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Popovica), 2008.

 
 

 
 

Fruška gora (Popovica), 2008.

 
     
   

Višegodišnja busenasta biljka; nadzemni deo rizoma debeo, kratak, sa kratkim internodijama, razgranat, uspravan ili poluuspravljen. Izdanak mutnozelene boje, ± gusto pokriven kratkim, stršećim dlakama, kasnije ± ogoli. Svi listovi su prizemni, s proleća lisna drška je dugačka 1-8 cm, ± pokrivena dlakama ili gola; liska izduženo jajasta do trouglasto jajasta, dugačka 1-4 cm i 0,7-3 cm široka, na vrhu ± šiljata, pri osnovi plitko, ređe dublje srcasto urezana do skoro odsečena, i na licu i na naličju ± pokrivena dlakama, starija ± gola; liska nije sjajna, obod je skoro prav, fino i pravilno nazubljen; lisna drška na letnjim listovima dugačka 5-20 cm, liska izduženo jajasta, dugačka 4-10 cm i 2,5-5,5 cm široka, na vrhu većinom šiljata, pri osnovi plitko do duboko srcasto urezana, sa ± širokim zarezom, duž oboda nazubljena, pokrivena kratkim dlakama. Zalisci jajasto lancetasti, dugački oko 1 cm i 2-3 mm široki, na vrhu šiljati, opnasti, celog oboda ili sa kraćim  (ređe dužim) resama, goli ili naročito na vrhu pokriveni proređenim dlakama. Cvetna drške polaze iz osnove biljke, često su mnogobrojne, dugačke 3-12 cm, duže od proletnjih listova, na precvetaloj biljci gube čvrstinu; brakteole se većinom nalaze ispod sredine cvetnih drški. Cvet dužine 1,4-1,7 cm, ne miriše. Čašićni listići izduženo jajasti, na vrhu tupi, sa kratkim, zaokruženim privescima, koji naležu na cvetnu dršku. Krunični listići izduženo obrnuto jajasti, na vrhu urezani, dugački 15-20 mm, ivicama se ± pokrivaju, svetlo-plavoljubičasti i pri osnovi beli, ređe tamnijeljubičasti, šareni, ružičasti ili beli; ostruga dužine 3-5 mm, prilično tanka, šiljata, većinom prava ili samo na vrhu kukasto savijena, crvenkastoljubičasta. Plodnik ± pokriven dlakama, u početku često skoro go; stubić bočno spljošten, sa naviše upravljenim kukastim kljunom. Čaura loptasta, u prečniku veličine 0,5-0,7 cm, pokrivena ± kratkim i rastresitim dlakama, polagano se otvara na podlozi. Seme beličasto, sa vrlo dugačkim uljanim telom (elajozomom). Cveta od marta do maja.

Raste na suvim i vlažnim livadama i pašnjacima, u šikarama i svetlim šumama, na različitoj podlozi. Penje se preko 2000 metara.

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.