Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Ciboria viridifusca (Fuckel) Höhn.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Testera), 2017.

 
 

 

Apotecije prečnika 1-3 mm, peharaste do tanjiraste, ponekad skoro diskolike, izlaze iz stromatiziranih plodnih ljuspi, sa ± dugom drškom. Himenijum gladak, svetlo žut do maslinasto-žućkast. Spoljašnja strana iste boje kao himenijum i fino pahuljičasta. Drška dužine 1-3 mm, takođe fino belo pahuljičasta. Askusi sa 8 spora, nepravilno biserijatni, 69-72 x 5,5-6 μm, J+(p), kr.+. Parafize cilindrične, granate, bez pregrada, nisu proširene pri vrhu. Spore usko elipsoidne, hijaline, glatke, bez uljanih kapi, 6-9 x 3-4 μm. Stanište: Raste pojedinačno ili u grupi u jesen na otpalim ženskim šišaricama jove (Alnus). Rasprostranjenost: Evropa (GBIF).

 

Reference:

-Breitenbach, J. & Kraenzlin, F. (1984) Champignons de Suisse, tome 1.

 

 
     
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.