Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Ciboria coryli (Schellenb.) N.F. Buchw.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Grgurevci), 2016.

 
 

 

Apotecije prečnika (3-) 5-10 (-15) mm, u početku kupulatne a vremenom postaju konveksne, sa drškom. Himenijum gladak, oker do braon boje; ivica često valovita i nazubljena. Spoljašnja površina iste boje kao himenijum, glatka, sa finim granulama. Drška (1-) 10-15 (-35) x 0,5-1 (-1,7) mm, vijugava, beličasto brašnjava, sužena prema osnovi, iste boje kao spoljašnja površina himenijuma ili malo tamnija sa beličastim dlakama pri osnovi. Subhimenijum od textura intricata, sastavljen od žućkasto-braon ćelija prečnika 2-2,5 µm. Središnji ekscipulum od textura intricata, sastavljen od ćelija prečnika (4-) 6-9 µm, orijentisanih perpendikularno u odnosu na himenijum. Spoljašnji ekscipulum od textura globulosa,  sastavljen od smeđe-braon ćelija prečnika 7-20 (-25) µm. Dlake polaze iz spoljašnjih ćelija spoljašnjeg ekscipuluma, hijaline, sa tankim zidovima, cilindrične do često usko konusne, krivudave, tupe, 28-38 (-45) x 3,2-5,5 µm, sa 0-1 pregrade (retko 2), dužina i gustina dlaka često varira među pojedinim primercima. Askusi sa 8 spora, cilindrični, uniserijatni, 150-175 x 11-12 µm, J+(p), kr.+. Parafize cilindrične, prema vrhu postepeno proširene, sa pregradama, nadvisuju askuse, ponekad granate u donjem delu, širine 2-3 µm, ispunjene refraktivnim vakuolama. Spore polimorfne, elipsoidne do romboidno-vretenaste, 12,9-18,5 (-20,6) x 5,8-7,9 µm, glatke, hijaline, binukleatne. Stanište: Raste pojedinačno, u proleće, na otpalim muškim resama leske (Corylus). Rasprostranjenost: Evropa i Severna Amerika (GBIF).

 

 
     
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.