Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Ciborinia pseudobifrons Whetzel ex J.W. Groves & Bowerman

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Andrevlje), 2018.

 
 

 
 

Fruška gora (Andrevlje), 2018.

 
 

 

Apotecije pojedinačne (ili u grupi), sa dugom drškom, izlaze iz sklerocijuma. Sclerocijum (najčešće više njih) čvrsto utisnut u tkivo domaćina, jajast do izdužen, crnkast, spljošten, dimenzija 10-15 x 3-5 mm. Apotecije prečnika 1-2 (-3)  mm, u početku široko levkaste a zatim postaju ravne. Himenijum boje lešnika (dok je mlad često veoma svetao). Drška  duga do 12 mm, tanka. Spoljašnja strana apotecije i drška iste boje kao himenijum, drška ponekad nešto tamnija. Askusi sa 8 spora, cilindrični, uniserijatni,  (100-) 110-150 (-180) x (6-) 7-9 (-10,5) µm, suženi prema osnovi, J+(p), kr.+. Parafize tanke, širine oko 2 µm, na vrhu proširene do 3-3,5 µm. Spore (7,5-) 9-13 (-16,5) x 3,5-5 µm, hijaline, bez uljanih kapi i pregrada, jajaste, smeštene u gornjoj polovini askusa. Stanište: Raste na otpalim grančicama i listovima topole (Populus spp.) kao i na listovima bresta (Ulmus spp.). Rasprostranjenost: Evropa i Severna Amerika (GBIF).

 

Reference:

-Groves, J.W., Bowerman, C.A. (1955) The species of Ciborinia on Populus.

 

 
     
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.