Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Monilinia fructigena Honey (on Malus sylvestris)

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2015.

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2015.

 

 

Opis: Saprob, apotecije peharaste, sa drškom, prečnika do 3 mm. Himenijum svetlo braon, gladak. Spoljašna površina iste boje, brašnjavo dlakava. U prirodi se najčešće nalazi u anamorfnom obliku na plodovima jabuke, kruške i breskve. Sporodohije u početku usamljene a sazrevanjem se spajaju i postaju matirane, svetlo žuto-braon, prečnika 1-2 mm i visine do 2 mm.  
 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, cilindrični, uniserijatni, 160-180 x 9-11 µm. Parafize cilindrične, široke 2-3 µm, nisu proširene prema vrhu, sa pregradama. Spore elipsoidne, sužene prema krajevima, glatke, hijaline, 9-11 x 5-6,6 µm, bez uljanih kapi. Konidije izduženo-elipsoidne, 15-25 x 12-16 µm, povezane u monilioidne lance.
 

Rasprostranjenost: Evropa, Egipat, Tajvan i Japan.

 

     
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.