Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Psilachnum chrysostigmum (Fr.) Raitv. (on Asplenium scolopendrium)

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2014.

 
 

(on Dryopteris filix-mas)

   
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2014.

 
 

(on Pteridium aquilinum)

   
 

 
 

Gostilje, 2021.

 

 

Opis: Raste razbacano na trulim rahisima paprati. Apotecije površinske, sa kratkom drškom do subsedeće,  prečnika 0,3-0,6 mm. Himenijum svetlo žućkast. Receptakulum peharast, beličast i svež i suv, prekriven belim dlakama koje prelaze ivicu i daju zubčast izgled.

Mikroskopske karakteristike: Spoljašnji ekscipulum od textura prismatica, sastavljen od hijalinih ćelija sa tankim zidovima. Dlake usko konične, zaobljene, udružene u male grupe, hijaline, 25-40 × 2-3 µm, sa glatkim, tankim zidovima. Askusi sa 8 spora, cilindrično-glavičasti, 30-45 × 4-5 µm, J+(p), kr.+. Parafize lanceolatne, granate pri osnovi, retko sa pregradama, širine 2,5-3 µm, nadvisuju askuse do 10 µm. Spore glavičaste, nejednakostrane, bez pregrada, sa sitnim tamnim uljanim kapima, 6,5-9 × 1,5-2 µm.

Rasprostranjenost: Evropa, Azija i Severna Amerika.

Ref.: Raitviir, A. (2004) Revised synopsis of Hyaloscyphaceae.

 

     
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.