Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Rutstroemia luteovirescens (Roberge ex Desm.) W.L. White

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Jabuka), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Jabuka), 2013.

 
 

 
 

Novi Sad, 2013.

 
 

 
 

Novi Sad, 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2018.

 
 

 

Apotecije prečnika 2-4 mm, tanjiraste sa kraćom ili dužom drškom. Himenijum maslinasto-žut, gladak, ivica nešto tamnija. Spoljašnja strana iste boje kao himenijum, glatka. Drška takođe iste boje, cilindrična, blago savijena, dužine do 10mm. Supstrat na kome rastu postaje crnkast. Askusi sa 8 spora, uniserijatni, 150 × 10-12 µm. Parafize končaste, prema vrhu neznatno proširene (-3 µm). Spore nepravilno elipsoidne, glatke, hijaline, 12-14 × 6-7 µm, sa 2 uljane kapi, bez septi. Stanište: Saprob, raste u jesen, pojedinačno ili u manjim grupama na peteljkama otpalih listova uglavnom javora (Acer) a ređe lipe (Tilia) i jasena (Fraxinus). Rasprostranjenost: Evropa, Severna Amerika (GBIF).

 

Reference:

-Breitenbach, J. & Kraenzlin, F. (1984) Champignons de Suisse, tome 1.

-Medardi, G. (2006) Atlante fotografico degli Ascomiceti d’Italia.

 

 
     
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.