Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

   
 

Limax maximus Linnaeus, 1758 -  puž golać

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Sremska Kamenica), 2011., det. Ulrich E. Schneppat-BNM

 
 

 
 

Novi Sad, 2003., det. Ulrich E. Schneppat-BNM

 
     
   

 

Opis: telo tanko, kobilica zauzima 1/3 dužine tela. Boja tela je veoma varijabilna, uglavnom svetlo siva ili beličasta, ređe tamno siva. Na leđima i bokovima uglavnom postoje 2 ili 3 tamne pruge i redovi tačaka. Puževi bez mrlja su sivo-krem ili braonkasti. Kožne tuberkule su dugačke i eliptične, sa tačkom na prednjem i zadnjem delu. Pipci su crveno-braon. Plašt zauzima trećinu dužine tela; zadnji deo zašiljen; sa nejednako raspoređenim tamnim mrljama i ponekad sa slabo vidljivim bočnim prugama. Ponekad su tačke tako brojne da puž izgleda crn. Na plaštu 21-36 bora između središnje linije leđa i pneumostome.  Taban jednobojan, krem. Sluz je gusta i bezbojna. Unutrašnja školjka 11x7mm, duga, uzana; ovotestis svetao; penis izdužen, zamršen, sa krestom na vrhu, dostiže manje-više polovinu dužine tela, rektum ne postoji. Reprodukcija se obavlja između jula i septembra meseca, ponekad i u oktobru. Prilikom kopulacije puževi vise zakačeni pomoću sluzi najčešće za neku granu. Svetlo plavi penisi im se izuvijaju i na njihovim krajevima dolazi do razmene sperme. Polažu 30-60 jaja (5-7 x 4mm), mladunci se izlegu nakon 25-30 dana i zrelost dostižu nakon jedne godine. Mladunci su cvetlo sivi sa bočnim traka i svetlo ružičasto sivim pipcima, konačnu boju tela i plašta dobijaju između druge i treće nedelje života. Životni vek im je 2-3 godine.
 

Dimenzije: telo 100-200 mm (izduženo), 130 mm (skupljeno).

 

Stanište: široke ekološke amplitude, u prirodnim uslovima naseljava guste listopadne šume, mešovite šume, žbunje, u kojima se skriva ispod stena i panjeva, a veoma je česta vrsta i u ljudskim naseljima. Aktivan je noću, penje se uz stabla za vreme vlažnog vremena. Ishrana mu je vrlo raznovrsna: drugi puževi, različiti beskičmenjaci, gljive, lišajevi, alge, žive i trule biljke. Vrlo je agresivna vrsta i od napadača se brani mrdanjem zadnjeg dela tela i bežanjem. Javlja se do 1900mnv.
 

Rasprostranjenost: poreklom verovatno iz južne i zapadne Evrope i možda severna Afrike. Današnji areal pokriva gotovo celu Evropu uključujući Skandinaviju i Kavkaz. Introdukovan u Južnu Afriku, Severnu Ameriku, Australiju, Tasmaniju, Novi Zeland i Japan.

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.