Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

   
 

Quercus pubescens Willd. - medunac

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Sremska Kamenica), 2005.

 
 

 
 

Fruška gora (Sremska Kamenica), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Sremska Kamenica), 2005.

 
 

 
 

Fruška gora (Sremska Kamenica), 2013.

 
     
   

Listopadno drvo ili žbun, visoko do 15-20 m, debelo do 2 m, dostiže starost od 500 godina. Kora debela, duboko izbrazdana uzdužnim i poprečnim pukotinama, sivopepeljasta. Jednogodišnje grančice sa gustim sivkastim maljama od sitnih dlačica, docnije ponekad više ili manje ogole. Pupoljci sivosmeđi, maljavi, dosta sitni, 3 do 6 mm dugi, jajasti, na vrhu tupi ili ušiljeni. Zalisci široko linearni do kratko končasti, najčešće rano otpadaju. Listovi na mekim, polucilindričnim, ponekad odozgo slabo užlebljenim peteljkama, dugim 4 do 15 (22) mm, ± dlakavim, docnije delimično ogolelim; liska debela i čvrsta, objajasta, na vrhu zaokrugljena ili sužena, ponekad ušiljena, na osnovi malo srcasta do ± klinasta, duga 4 do 10 (13) cm, široka 3 do 6 (8) cm, obodom grubo nazubljena, nepravilno usečena ili ± pravilno perasto deljena, sa 3 do 7 režnjeva na svakoj strani, među sobom ± razdvojena plitkim ili dubokim urezima, na vrhu zaobljena do ušiljena, ivicom ponekad sitnije ili krupnije valovita; lice liske u početku dlakavo, a zatim obično golo, naličje sa gustim maljama, sivozeleno, ponekad ± ogolelo, ali uvek sa dlakama duž nerava i duž oboda; bočnih nerava ima 5 do 8 pari, najčešće sa vrlo razvijenom interkalarnom nervaturom.

Muški cvetovi u resama na vretenu dugačkom do 6 cm, gusto dlakavom od mrkih vunastih dlaka; perigon podeljen na 5 do 8 delova, takođe gusto dlakavih. Ženski cvetovi pojedinačni ili u zbijenim grupicama od po 2 do 5, sedećih ili na zajedničkoj kratkoj dršci, ponekad dugoj do 10 (-20) mm; stubića 3, od osnove slobodnih. Plodovi dosta sitni, pojedinačni ili u grupicama, sedeći ili na ± kratkoj dršci; kupula dosta sitna, ponekad ± plitka, sa tankim zidovima, 8 do 15 mm visoka i 6 do 15 mm široka; pokrivena sitnim, crepasto raspoređenim i tesno priljubljenim ljuspama, među sobom nesraslim, jajasto lancetastim, pljosnatim ili na leđnoj strani malo do mnogo zadebljalim, na vrhu suženim u dug tup ili ušiljen vrh, sa sivim ili mrkim dlakama; žir obično izduženo jajast, na vrhu ušiljen, dugačak 8 do 20 mm, širok 6 do 12 mm; endokarp go. Cveta V, plodonosi IX-X.

Kserotermna (naročito termofilna) heliofitna vrsta, prilagođena suvoj i toploj submediteranskoj i mediteranskoj klimi, zalazi takođe i nešto dublje u kontinent, kalcifilna vrsta, ali na jugu areala takođe i na silikatnoj podlozi, Česta takođe na suvom i plitkom skeletnom zemljištu. Raste pojedinačno ili razređeno u područjima devastiranih hrastovih šuma, zatim u hrastovim šikarama, kao i u svetlim hrastovim i drugim termofilnim i suvim šumama.

Široko rasprostranjena vrsta u Srbiji, naročito u toplijim južnim krajevima i na južnim padinama; u Vojvodini ređa.

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.